Výrobce pomůcek pro tvorbu keramiky

 Leoš Jakubec

Drnovice 181

679 76 Drnovice u Lysic
Mobil: +420 602 954 080
IČ:62133837
E-mail: jakubec.leos@seznam.cz
www.keramickepomucky.cz